Video Uitzending 14: Trouw zijn | Arnout Francke

“Trouw zijn. Ligt hier de roeping van de kerk vandaag de dag?” Arnout Francke preekt hierover uit Handelingen 2: 41-47.

Volgende week wordt deze uitzending ook gebruikt door het platform “www.beleefmee.nl” met gebarentolk.

Welkomstwoord
Votum en Groet
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam – band Morgensterkerk (audio mix Jan Barnhard)
Gebed voor opening van Gods Woord
Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47
Kindermoment gemaakt door: Miriam, Niek en Jelle de Vries
Kinderlied: Gods Heilige Geest – Jezus is koning
Preek over “Trouw zijn”
Lied: De wind steekt op (Sela) – band Franse kerk Voorburg
Voorbedegebed
Zegen

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg. Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.
Camera en montage: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 13: Pinksteren | Dansen met God

Het vuur van Pinksteren, in een mooie online dienst. Waarin er gedoopt wordt in zee, een hagepreek in Moerwijk, inzendingen van gemeenteleden waarin we samen bidden en de geloofsbelijdenis uitspreken.
Thema: Dansen met God. Kijk en zing mee!

Veni Sancte Spiritus (gezamenlijk digitaal koor) samenstelling – Job Wieles
We are one in the Spirit – Morgensterkerk band – geluid Jan Barnhard
Apostolische Geloofsbelijdenis in twaalf talen (door leden uit alle vier de gemeenten)
Doop Sanne in de zee – door Jasper Klapwijk
Lezen: Handelingen 2: 1-13 en Psalm 87
Preek – Gerrit den Broeder
Psalmen voor Nu 145
Gebed (door diverse leden uit alle vier de gemeenten)
Zegenlied “The Blessing kids

Camera en Montage: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 12: Lijden om Christus’ wil | Jasper Klapwijk

De komende weken zullen de uitzendingen gaan over de brief van Petrus. Vandaag over het thema: “Lijden in Christus’ wil”

Lezen: 1 Petrus 4: 12-19
Psalm 27: 1-2 Psalmproject
Kindermoment (door Evelien van Hoogdalem)
Opwekking 717 – Morgenster band (audiomix: Jan Barnhard)
Amen door Soweto Gospel Choir
Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg.

Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.

Video uitzending 11: Hemelvaart | Bart Noort

Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart? Bart Noort preekt uit Kolossenzen 3: 1–4 en Handelingen 1: 1–14.

Kindermoment door Lieneke Jeninga
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1–4 en Handelingen 1: 1–14
Voorganger: Bart Noort
Lied: Psalm 47 : 1 en 3 (NL zingt)
lied: Sela – Ik zal er zijn (band Morgensterkerk, Mix Jan Barnhard)

Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 10: “Omgaan met onrecht” | Arnout Francke

De komende weken zullen de uitzendingen gaan over de brief van Petrus. Vandaag over het thema: “Omgaan met onrecht”.

Voorganger: Arnout Francke
Kindermoment: Jorne uit Bodegraven
Lezing: 1 Petrus 3: 8-18
Lied: Hij kwam bij ons heel gewoon
Lied: Zoeken naar Licht – Morgenster band (audiomix: Jan Barnhard)
Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg.

Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.
https://www.youtube.com/grootdenhaag

Video uitzending 9: “Een leven lang te gast” | Gerrit Den Broeder

De komende weken zullen de uitzendingen gaan over de brief van Petrus. Vandaag over het thema: “Een leven lang te gast”. Aanleiding is een uitspraak van Petrus die tegen zijn lezers zegt dat ze zijn ‘als vreemdelingen ver van huis’.

Voorganger: Dominee Gerrit Den Broeder
Kindermoment: Sara van der Lugt (Video+Montage: Madeleine de Groot)
Lezing: 1 Petrus 2: 11-25
Lied: Houd Vol | Mozaiek
Lied: Zegenlied – Morgenster band (audiomix: Jan Barnhard)
Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg.

Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op dit youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.

Video uitzending 8: “Leven als een Priester”

De komende weken zullen de uitzendingen gaan over de brief van Petrus. Eerder ging het over hoopvol en heilig leven, nu combineren we die 2, dat is leven als een priester.

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg.

Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.

Voorganger: Dominee Bart Noort
Kindermoment: Lieneke Jeninga (Video+Montage: Madeleine de Groot)
Lezing: 1 Petrus 2: 1-10
Lied: Laat ons samen één zijn | Sela | Morgenster band
Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn – Ichthuskerk Koor
Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 7: “Heilig leven”

Wat heb je nodig in het lijden? Vorige week ging het over “Hoop”, deze week over “Heilig leven”.

De komende weken zullen de uitzendingen gaan over de brief van Petrus.h

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg.

Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.

Voorganger: Dominee Jasper Klapwijk
Kindermoment: Marja de Jonge (Video+Montage: Madeleine de Groot)
Lezing: 1 Petrus 1: 13-21
Lied: Psalm 86: 4 (Nederland Zingt)
Lied: Psalmproject Ps 139 Ichthusband Scheveningen
Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 6: “Waar hoop jij op” Arnout Francke | 1 Petrus 1: 3-9

Waar hoop jij op? En hoopvol leven, hoe doe je dat eigenlijk? Daarover verteld Arnout Francke in deze video.

Thema is #LevendeHoop naar aanleiding van de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1. De komende weken zullen de uitzendingen gaan over de brief van Petrus met als thema: Hoop.

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg.

Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.

Spreker: Dominee Arnout Francke
Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Video – Uitzending 5: Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan! De spannende ontknoping van Pasen is hier.

In deze speciale uitzending leest Jasper Klapwijk uit Lukas 24, vertelt Bart Noort aan de kinderen hoe goed Jezus dingen kan maken, overdenkt Gerrit den Broeder met ons: “Raak de wonden aan” en bidt en zegent Arnout Francke ons in deze bijzondere tijd. Tevens zijn er 4 getuigenissen van gemeenteleden die vertellen wat Pasen voor hen betekent.

Een diverse dienst waarbij we het Paasevangelie zo dichtbij mogelijk proberen te brengen. We wensen u namens onze gezamenlijke kerken een heel goede en gezegende Pasen toe; de Heer is waarlijk opgestaan!Help mee het aan de hele wereld te vertellen dat de Heer waarlijk is opgestaan. Deel de korte onderstaande video met jouw vrienden en familie!

Gemaakt door: Kortom Video
Dank aan: Ga Den Haag