Video Uitzending 14: Trouw zijn | Arnout Francke

“Trouw zijn. Ligt hier de roeping van de kerk vandaag de dag?” Arnout Francke preekt hierover uit Handelingen 2: 41-47.

Volgende week wordt deze uitzending ook gebruikt door het platform “www.beleefmee.nl” met gebarentolk.

Welkomstwoord
Votum en Groet
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam – band Morgensterkerk (audio mix Jan Barnhard)
Gebed voor opening van Gods Woord
Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47
Kindermoment gemaakt door: Miriam, Niek en Jelle de Vries
Kinderlied: Gods Heilige Geest – Jezus is koning
Preek over “Trouw zijn”
Lied: De wind steekt op (Sela) – band Franse kerk Voorburg
Voorbedegebed
Zegen

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg. Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.
Camera en montage: Tom van den Dool – Kortom Video