Video uitzending 16: Dank God voor groeipijn | Gerrit Den Broeder

Gerrit den Broeder preekt over “Dank God voor Groeipijn”.

Welkom Lied door de Morgensterband “God roept ons, Sela”
Gebed
Lezen: Handelingen 6: 1-7
Overdenking
Lied door de Ichthusband Scheveningen “Laat het feest zijn in de huizen”
Zegen

Camera en montage: Kortom Video