Kerkelijke projecten

Voedselbank 

Onze kerk is een uitdeelpunt van de Stichting Voedselbank Haaglanden. Op die manier wordt er invulling gegeven aan de wens om ‘kerk in de buurt’ te zijn en iets van de liefde van Christus uit te stralen in onze naaste omgeving. 

Bouwlust-Vrederust ‘Leven in Zuidwest’

Het doel van het missionair project is het stichten van een nieuwe christelijke gemeenschap in de wijk Bouwlust-Vrederust door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad. 

Rens Snoep en Martin Schep zijn missionair werkers en als buurtkamer wordt de locatie Sterrenoord 97 gebruikt, die gehuurd is op vrijdag. 

HECHT Leidschenveen/Ypenburg 

HECHT Leidschenveen Ypenburg is een beweging, ingezet door christenen in de wijk. We willen tijd en ruimte maken om samen dingen te ondernemen, te knutselen, te eten, te wandelen, te praten.

Project Isa

Project Isa brengt moslims en christenen in Den Haag met elkaar in contact.
In Den Haag wonen 70.000 moslims en 120.000 christenen, maar er zijn maar weinig ontmoetingen tussen hen. Daar willen we verandering in brengen. In de ontmoetingen die we creëren, vertellen we wat ons drijft, namelijk de liefde van Jezus Christus.

Missionair Platform

Als kerken en organisaties hebben we elkaar nodig in Den Haag waar in een grote diversiteit van diaconale en missionaire activiteiten de kerk vorm krijgt. Samen vormen we een kerkelijk ecosysteem
waar delen, leren en vieren centraal staan, bewogen door Gods liefde voor de stad.